Author Archives: admins

Categories KD Haus Line

LINE 1

Naše domy

KD Haus Line 1

Standard domu odpovídá nově kladeným požadavkům pro rok 2020 na jejich energetickou náročnost.

Dům s nízkou energetickou náročností – měrná neobnovitelná primární energie EpN, A musí být rovno anebo menší než 120 (kWh.m2.rok-1).

2 973 133,00 Kč

cena vč. DPH 15%
cena za zděnou variantu

KD Haus Line 1

Cena obsahuje

předprojektovou
přípravu

projekt ke
stavebnímu řízení

inženýring ke
stavebnímu řízení

průkaz energetické
náročnosti budovy PENB

požárně bezpečnostní
řešení budovy
PBŘ

výškopis
stavebního
pozemku

realizační
výkresy stavby

geodetické vytyčení
základové desky

dům včetně základové
desky na klíč

likvidace
stavebního odpadu

zařízení
staveniště VRN

výkresy skutečného
provedení stavby

revize a podklady potřebné ke kolaudačnímu souhlasu s užíváním domu

radonový průzkum stavebního pozemku a popis skladby zeminy ke stavebnímu řízení

Categories KD Haus Smart

SMART 9

Naše domy

KD Haus Smart 9

Standard domu odpovídá nově kladeným požadavkům pro rok 2020 na jejich energetickou náročnost.

Dům s nízkou energetickou náročností – měrná neobnovitelná primární energie EpN, A musí být rovno anebo menší než 120 (kWh.m2.rok-1).

2 982 034,00 Kč

cena vč. DPH 15%
cena za zděnou variantu

KD Haus Smart 9

Cena obsahuje

předprojektovou
přípravu

projekt ke
stavebnímu řízení

inženýring ke
stavebnímu řízení

průkaz energetické
náročnosti budovy PENB

požárně bezpečnostní
řešení budovy
PBŘ

výškopis
stavebního
pozemku

realizační
výkresy stavby

geodetické vytyčení
základové desky

dům včetně základové
desky na klíč

likvidace
stavebního odpadu

zařízení
staveniště VRN

výkresy skutečného
provedení stavby

revize a podklady potřebné ke kolaudačnímu souhlasu s užíváním domu

radonový průzkum stavebního pozemku a popis skladby zeminy ke stavebnímu řízení

Categories KD Haus Smart

SMART 8

Naše domy

KD Haus Smart 8

Standard domu odpovídá nově kladeným požadavkům pro rok 2020 na jejich energetickou náročnost.

Dům s nízkou energetickou náročností – měrná neobnovitelná primární energie EpN, A musí být rovno anebo menší než 120 (kWh.m2.rok-1).

3 540 605,00 Kč

cena vč. DPH 15%
cena za zděnou variantu

KD Haus Smart 1

Cena obsahuje

předprojektovou
přípravu

projekt ke
stavebnímu řízení

inženýring ke
stavebnímu řízení

průkaz energetické
náročnosti budovy PENB

požárně bezpečnostní
řešení budovy
PBŘ

výškopis
stavebního
pozemku

realizační
výkresy stavby

geodetické vytyčení
základové desky

dům včetně základové
desky na klíč

likvidace
stavebního odpadu

zařízení
staveniště VRN

výkresy skutečného
provedení stavby

revize a podklady potřebné ke kolaudačnímu souhlasu s užíváním domu

radonový průzkum stavebního pozemku a popis skladby zeminy ke stavebnímu řízení

Categories KD Haus Smart

SMART 7

Naše domy

KD Haus Smart 7

Standard domu odpovídá nově kladeným požadavkům pro rok 2020 na jejich energetickou náročnost.

Dům s nízkou energetickou náročností – měrná neobnovitelná primární energie EpN, A musí být rovno anebo menší než 120 (kWh.m2.rok-1).

3 744 977,00 Kč

cena vč. DPH 15%
cena za zděnou variantu

KD Haus Smart 7

Cena obsahuje

předprojektovou
přípravu

projekt ke
stavebnímu řízení

inženýring ke
stavebnímu řízení

průkaz energetické
náročnosti budovy PENB

požárně bezpečnostní
řešení budovy
PBŘ

výškopis
stavebního
pozemku

realizační
výkresy stavby

geodetické vytyčení
základové desky

dům včetně základové
desky na klíč

likvidace
stavebního odpadu

zařízení
staveniště VRN

výkresy skutečného
provedení stavby

revize a podklady potřebné ke kolaudačnímu souhlasu s užíváním domu

radonový průzkum stavebního pozemku a popis skladby zeminy ke stavebnímu řízení

Categories KD Haus Smart

SMART 6

Naše domy

KD Haus Smart 6

Standard domu odpovídá nově kladeným požadavkům pro rok 2020 na jejich energetickou náročnost.

Dům s nízkou energetickou náročností – měrná neobnovitelná primární energie EpN, A musí být rovno anebo menší než 120 (kWh.m2.rok-1).

3 130 721,00 Kč

cena vč. DPH 15%
cena za zděnou variantu

KD Haus Smart 6

Cena obsahuje

předprojektovou
přípravu

projekt ke
stavebnímu řízení

inženýring ke
stavebnímu řízení

průkaz energetické
náročnosti budovy PENB

požárně bezpečnostní
řešení budovy
PBŘ

výškopis
stavebního
pozemku

realizační
výkresy stavby

geodetické vytyčení
základové desky

dům včetně základové
desky na klíč

likvidace
stavebního odpadu

zařízení
staveniště VRN

výkresy skutečného
provedení stavby

revize a podklady potřebné ke kolaudačnímu souhlasu s užíváním domu

radonový průzkum stavebního pozemku a popis skladby zeminy ke stavebnímu řízení

1 2 3 5