Naše domy

KD Haus Modular 1

Standard domu odpovídá nově kladeným požadavkům pro rok 2020 na jejich energetickou náročnost.

Dům s nízkou energetickou náročností – měrná neobnovitelná primární energie EpN, A musí být rovno anebo menší než 120 (kWh.m2.rok-1).

Varianty

A – plochá střecha

3 468 679,00 Kč

cena vč. DPH 15%, cena za zděnou variantu

Varianty

B – pultová střecha

3 365 745,00 Kč

cena vč. DPH 15%, cena za zděnou variantu

Varianty

C – valbová střecha

3 551 574,00 Kč

cena vč. DPH 15%, cena za zděnou variantu

Varianty

D – sedlová střecha

3 516 023,00 Kč

cena vč. DPH 15%, cena za zděnou variantu

KD Haus Modular 1

Cena obsahuje

předprojektovou
přípravu

projekt ke
stavebnímu řízení

inženýring ke
stavebnímu řízení

průkaz energetické
náročnosti budovy PENB

požárně bezpečnostní
řešení budovy
PBŘ

výškopis
stavebního
pozemku

realizační
výkresy stavby

geodetické vytyčení
základové desky

dům včetně základové
desky na klíč

likvidace
stavebního odpadu

zařízení
staveniště VRN

výkresy skutečného
provedení stavby

revize a podklady potřebné ke kolaudačnímu souhlasu s užíváním domu

radonový průzkum stavebního pozemku a popis skladby zeminy ke stavebnímu řízení

Napsat komentář