Naše domy

KD Haus Modular 2

Standard domu odpovídá nově kladeným požadavkům pro rok 2022 na jejich energetickou náročnost.

  • cena je včetně tepelného čerpadla vzduch-voda, podlahového teplovodního topení, ohřevu TUV a jednoprůduchového keramického komínu.

Varianty

A – plochá střecha

4 614 776 Kč

cena vč. DPH 15%, cena za zděnou variantu, i pro dřevostavbu

Varianty

B – pultová střecha

4 480 766 Kč

cena vč. DPH 15%, cena za zděnou variantu, i pro dřevostavbu

Varianty

C – valbová střecha

4 750 498 Kč

cena vč. DPH 15%, cena za zděnou variantu, i pro dřevostavbu

Varianty

D – sedlová střecha

4 696 894 Kč

cena vč. DPH 15%, cena za zděnou variantu, i pro dřevostavbu

KD Haus Modular 2

Cena obsahuje

předprojektovou
přípravu – vytvoření studie domu

projekt ke
stavebnímu řízení

inženýring ke
stavebnímu řízení

průkaz energetické
náročnosti budovy PENB

požárně bezpečnostní
řešení budovy
PBŘ

výškopis
stavebního
pozemku

realizační
výkresy stavby

geodetické vytyčení
základové desky

dům včetně základové
desky na klíč

likvidace
stavebního odpadu

zařízení
staveniště VRN

výkresy skutečného
provedení stavby

revize a podklady potřebné ke kolaudačnímu souhlasu s užíváním domu

radonový průzkum stavebního pozemku a popis skladby zeminy ke stavebnímu řízení

Napsat komentář