Naše domy

KD Haus Modular 3

Standard domu odpovídá nově kladeným požadavkům pro rok 2021 na jejich energetickou náročnost.

  • cena je včetně tepelného čerpadla vzduch-voda a podlahového teplovodního topení.

Varianty

A – plochá střecha

3 977 102,00 Kč

cena vč. DPH 15%, cena za zděnou variantu, i pro dřevostavbu

Varianty

B – pultová střecha

3 875 993,00 Kč

cena vč. DPH 15%, cena za zděnou variantu, i pro dřevostavbu

Varianty

C – valbová střecha

4 085 161,00 Kč

cena vč. DPH 15%, cena za zděnou variantu, i pro dřevostavbu

Varianty

D – sedlová střecha

4 042 190,00 Kč

cena vč. DPH 15%, cena za zděnou variantu, i pro dřevostavbu

KD Haus Modular 3

Cena obsahuje

předprojektovou
přípravu

projekt ke
stavebnímu řízení

inženýring ke
stavebnímu řízení

průkaz energetické
náročnosti budovy PENB

požárně bezpečnostní
řešení budovy
PBŘ

výškopis
stavebního
pozemku

realizační
výkresy stavby

geodetické vytyčení
základové desky

dům včetně základové
desky na klíč

likvidace
stavebního odpadu

zařízení
staveniště VRN

výkresy skutečného
provedení stavby

revize a podklady potřebné ke kolaudačnímu souhlasu s užíváním domu

radonový průzkum stavebního pozemku a popis skladby zeminy ke stavebnímu řízení

Napsat komentář