Nulové domy

Domy

Nulové domy

Rok 2020 bude pro stavbu domu přelomový, jelikož výstavba nízkoenergetických domů se posunula na výstavbu rodinných domů na klíč s nízkou energetickou náročností, pasivních domů a nulových domů.

Základním dokumentem pro budovy s téměř nulovou spotřebou je směrnice Evropského parlamentu a rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov. Na národní úrovni České republiky byla transpozice některých požadavků evropské směrnice, týkajících se kontroly a hodnocení energetické náročnosti budov, provedena prostřednictvím novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a technicky tyto požadavky upřesňuje prováděcí vyhláška č. 78/2013 Sb., ve znění vyhlášky č. 230/2015 Sb. V roce 2018 byla směrnice 2010/31/EU novelizována směrnicí 2018/844/EU.

NZEB je zjednodušeně řečeno budova, která má kvalitativně přísnější požadavky na obálku budovy, dobře regulovatelné vytápění, větrání i osvětlení, technické systémy pokrývající potřebu energie s vysokou účinností a budova bude zásobována částečně z obnovitelných zdrojů energie, případně energii produkuje (elektřina, teplo).

To znamená, že veškeré projekty rodinných domů na klíč od 1. ledna 2020 musí splňovat požadavky pro budovy s nízkou energetickou náročností, s velmi nízkou energetickou náročností „Pasivní dům“ a dům s téměř nulovou spotřebou energie „Nulový dům“.