Časté dotazy

Časté dotazy

Dotazy

Na co se nás ptáte

Možnosti nízkoenergetických domů, tak jak je znáte z let minulých, jsou nyní již historií. Dle předepsaných standardů nové vyhlášky se základní požadavky pro výstavbu rodinného domu a jiného bydlení změnily na varianty domů s nízkou energetickou náročností ,,Nízkoenergetický dům”, domů s velmi nízkou energetickou náročností „Pasivní dům“ a domů s téměř nulovou energetickou náročností „Nulový dům“.

Každý dům musí mít tzv. průkaz energetické náročnosti budovy (ve zkratce PENB). PENB je vždy součástí dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby. Průkaz budovy dokládá výpočty a grafické znázornění, kolik energie se spotřebuje užíváním nemovitosti. Podle toho se budova zařadí do kategorií, které charakterizují úspornost budovy. Podle evropské směrnice o energetické náročnosti budov je cílem všech úsporných opatření v budoucnu stavět budovy co nejméně energeticky náročné.

Od ledna roku 2020 lze již postavit pouze tyto domy:

  • Dům s ,,Nízkou energetickou náročností” – měrná neobnovitelná primární energie EpN,A musí být rovno anebo menší než 120 (kWh.m2.rok-1).
  • Dům s velmi nízkou energetickou náročností „Pasivní dům“ – měrná neobnovitelná primární energie EpN,A musí být rovno anebo menší než 90 (kWh.m2.rok-1).
  • Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie „Pasivní dům“ – měrná neobnovitelná primární energie EpN,A musí být rovno anebo menší než 60 (kWh.m2.rok-1).

Dům s velmi nízkou energetickou náročností s téměř nulovou spotřebou „Nulový dům“, jehož spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů.

Dům s nízkou energetickou náročností

Jedná se o takový vylepšený nízkoenergetický dům a tato varianta bude, z největší pravděpodobností klienty nejžádanější.

Na dům s nízkou energetickou náročností můžete získat dotace z programu Nová zelená úsporám Podoblast podpory B.0 ve výši 150.000,-Kč. Dále je možné získat dotaci na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky Podoblast B.3 ve výši maximálně 35.000,-Kč. Pro získání dotace je nutné splnit všechny níže uvedené body B-C-D-E. Dům lze postavit bez nároku na dotaci a ten musí splňovat pouze bod C.

A – měrná roční potřeba tepla na vytápění se u této varianty neuvádí,
B – neprůvzdušnost obálky budovy n50 ověřená tlakovou zkouškou nesmí překročit hodnotu 1,0-1/hod, což znamená, že při přetlaku nebo podtlaku 50 Pa se nesmí za hodinu vyměnit netěsnostmi v obálce více než 100 % vnitřního objemu vzduchu,
C – celková potřeba primární energie spojená s provozem budovy včetně domácích spotřebičů je nižší než 90 kWh/(m2a) pro dotaci Podoblast podpory B.1 Primární energie vyjadřuje množství energie spotřebované při výrobě určitého zdroje i se ztrátami při distribuci a tudíž nám dává komplexnější pohled na spotřebu dle zvoleného zdroje. Použijeme-li jako zdroj například elektřinu, musíme díky neefektivní výrobě při výpočtu primární energie, vynásobit výsledek třemi. V konečném důsledku to vyjadřuje i výši provozních nákladů ve vztahu k použitému zdroji energie.
D – Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem musí být rovno anebo menší 0,7,
E – Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.

Pasivní dům

Název pasivní dům vychází z principu využívání pasivních tepelných zisků v budově. Jsou to vnější zisky ze slunečního záření procházejícího okny a zisky vnitřní – teplo vyzařované lidmi a spotřebiči. Díky velmi kvalitní izolaci a dalším prvkům tyto zisky „neutíkají ven“ a po většinu roku postačují k zajištění příjemné teploty v místnostech. Vše dohromady zvyšuje kvalitu bydlení a hodnotu nemovitosti.

Pasivní dům ročně spotřebuje maximálně 20 kWh na 1m2 vytápěné plochy. U běžného rodinného domu, který má podlahovou plochu kolem 120m2, to dělá 2400 kWh. Pro vytápění místnosti o velikosti 20m2 stačí 200 wattů, pro porovnání tepelný výkon člověka v klidu je 80 wattů, výkon stolního počítače 250 wattů.

Můžete sledovat, jak neustále rostou ceny energií a zůstat v klidu, protože Vy se bez nich téměř obejdete.

Na pasivní dům můžete získat dotace z programu Nová zelená úsporám Podoblast podpory B.1 ve výši 300.000,-Kč anebo Podoblast podpory B.2 ve výši 450.000,-Kč. Dále je možné získat dotaci na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky Podoblast B.3 ve výši maximálně 35.000,-Kč. Pro získání dotace je nutné splnit všechny níže uvedené body A-B-C-D-E.

A – měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně 20 kWh/(m2a) pro dotaci Podoblast podpory B.1 anebo 15 kWh/(m2a) pro dotaci Podoblast podpory B.2,
B – neprůvzdušnost obálky budovy n50 ověřená tlakovou zkouškou nesmí překročit hodnotu 0,6-1/hod, což znamená, že při přetlaku nebo podtlaku 50 Pa se nesmí za hodinu vyměnit netěsnostmi v obálce více než 60 % vnitřního objemu vzduchu,
C – celková potřeba primární energie spojená s provozem budovy včetně domácích spotřebičů je nižší než 90 kWh/(m2a) pro dotaci Podoblast podpory B.1 anebo 60 kWh/(m2a) pro dotaci Podoblast podpory B.2. Primární energie vyjadřuje množství energie spotřebované při výrobě určitého zdroje i se ztrátami při distribuci, a tudíž nám dává komplexnější pohled na spotřebu dle zvoleného zdroje. Použijeme-li jako zdroj například elektřinu, musíme díky neefektivní výrobě při výpočtu primární energie, vynásobit výsledek třemi. V konečném důsledku to vyjadřuje i výši provozních nákladů ve vztahu k použitému zdroji energie.
D – Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem musí být rovno anebo menší 0,22,
E – Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.

Život v pasivním domě neznamená pouze úsporu nákladů na vytápění, ale můžete také počítat s tím, že se zbavíte většiny svých zdravotních problémů. Zařízení, které pracuje i v noci, filtruje vzduch a tím ho zbavuje škodlivých nečistot a prachu.

Díky tomu, že stroj přivede vždy přesně tolik vzduchu, kolik potřebujete, se nemusíte bát plísní, které tak často trápí obyvatele rekonstruovaných panelových domů. Uvnitř domu dýcháte pouze čerstvý vzduch.

Pasivní dům má spoustu výhod:

  • vyšší komfort života
  • extrémně nízké náklady na vytápění
  • stálý přívod čerstvého vzduchu
  • netvoří se průvan
  • vysoká tepelná pohoda v místnosti
  • příjemné teploty v zimě i v létě

Konec nízkoenergetických domů?

Začátkem nového roku 2020 nabývá svou účinnost nová směrnice o energetické náročnosti budov. Detailně známe novou legislativu platnou od 1.1.2020 a rádi vás s ní seznámíme. Pokud jsme se stavbou rodinného domu začali již před rokem 2020, tako legislativa se na takovou stavbu nevztahuje. Jinými slovy tedy pokud máte projekt rodinného domu z roku 2019 může váš dům být postaven dle platných norem daného roku, tedy může být postaven v nízkoenergetické variantě.