Aktuálně stavíme

Aktuálně stavíme

Aktuálně

KD HAUS

Rozpracované projekty

Pasivní dům Kunratice

Provádí se rozvody vody a kanalizace.

Nízkoenergetický dům Štědronín

Provádí se armování věnce.

Nízkoenergetický dům Padařov

Provádí se skrývka ornice a její deponování na pozemku.

Nízkoenergetický dům Nučice

Provádí se terénní příprava pro budoucí základy.

Nízkoenergetický dům Praha

Provádí se zdění obvodových stěn.

Nízkoenergetický dům Libuň

Provádí se vyzdívka štítů.

Nízkoenergetický dům Petrovice (Praha)

Provádí se vnější fasáda.

Nízkoenergetický dům Dolní Jirčany

Provádí se dostavba 2.NP